FAQ

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, a odpowiedzi na Twoje pytanie nie ma na tej liście zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

t. 604 176 176

Jak to działa?

Pokazy laserowe realizowane są za pomocą przenośnych projektorów laserowych posadowionych na niezależnych statywach lub przymocowanych do konstrukcji oświetleniowej sceny.

Po odpowiednim umiejscowieniu projektorów i okablowaniu całego zestawu przewodami zasilającymi i sterującymi oraz podłączeniu komputera sterującego następuje etap kalibracji pola/obszaru emisji laserowej.

W przypadku pokazów przestrzennych dodatkowym elementem jest ustawienie i podłączenie wytwornic dymu oraz wentylatorów w celu wytworzenia charakterystycznej mgły, która niezbędna jest dla widoczności promieni laserowych podczas pokazu.

Czy pokazy laserowe są bezpieczne?

Pokazy laserowe z wykorzystaniem profesjonalnych, certyfikowanych projektorów laserowych posiadających niezbędne oznaczenia CE, oraz pochodzących ze sprawdzonych źródeł są bezpieczne przy zachowaniu należytych i wymaganych środków ostrożności przez obsługę pokazu.

Przy odpowiedniej kalibracji sprzętu pokazy nie stanowią niebezpieczeństwa ani dla widzów, ani dla tła na jakie emitowane są np. pokazy graficzne. Warunkiem jest jednakże przeszkolona obsługa posiadająca wiedzę nt. wyznaczania stref bezpieczeństwa oraz odpowiedniego ustawienia i kalibracji projektorów.

Niezależnie od zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, zaleca się unikać wpatrywania się w źródło emisji laserowej. Analogicznie, urządzenia wrażliwe na skupione źródło emisji laserowej typu cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, projektory video, itp. również nie powinny być kierowane w stronę źródła emisji laserowej w celu uniknięcia potencjalnych uszkodzeń. W sytuacjach, gdzie istnieje potrzeba rejestracji video/zdjęciowej pokazu  obsługa wyznaczy miejsca, gdzie bezpiecznie będzie można ustawić sprzęt rejestrujący i dokonać nagrania/wykonać zdjęcia bez ryzyka szkodzenia sprzętu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przestrzenne laserowe pokazy plenerowe są każdorazowo zgłaszane przez nas do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w celu uzyskania zgody na ich realizację.

Jakie informacje przekazać w celu uzyskania wyceny?

Podaj nam rodzaj pokazu który Cię interesuje (np. klasyczny pokaz przestrzenny), termin pokazu, lokalizację (miejscowość, obiekt), informację czy pokaz ma być w plenerze czy we wnętrzu, rodzaj/charakter imprezy, oraz jej wielkość (ilość widzów), a prześlemy Ci budżetową wycenę w ciągu 24 godzin.

Przykładowe zapytanie ofertowe A:

Interesuje nas przestrzenny pokaz laserowy (10-15min) na jubileuszu firmowym w dniu…….. . Pokaz chcielibyśmy zrealizować na dziedzińcu przed pensjonatem ……… w miejscowości ………. około godziny……… . Spodziewamy się około 300 gości. Pokaz ma być finałowym punktem uroczystości. Prosimy o zapewnienie własnego nagłośnienia do emisji podkładu muzycznego pokazu.

Przykładowe zapytanie ofertowe B:

Interesuje nas przestrzenny pokaz laserowy (10-15min) podczas gali ……………  w dniu…….. . Pokaz chcielibyśmy zrealizować w głównej sali bankietowej (wymiary sali w przybliżeniu dł. 30m x szer. 15m x wys 5m) hotelu ……… w miejscowości ………. około godziny……… . W sali na czas pokazu wyłączone zostaną czujniki dymu. Spodziewamy się około 400 gości. Pokaz ma być kulminacyjnym punktem gali. Nagłośnienie do podkładu muzycznego pokazu dostępne będzie na miejscu.

Jeśli na danym etapie jakieś informacje nie są jeszcze dostępne/znane, prosimy o zaznaczenie tego w zapytaniu. Postaramy się dokonać odpowiednich założeń tak by przesłać Państwu co najmniej orientacyjną wycenę.

 

Jakie są warunki techniczne do realizacji pokazu?

Realizacja laserowych pokazów przestrzennych wymaga użycia dymu scenicznego. W przypadku pokazów plenerowych jedyną przeszkodą może być silny wiatr, który pomimo zastosowania wysokowydajnych wytwornic dymu może „zabierać” nam część wytworzonego zadymienia. W przypadku pokazów we wnętrzach w związku z różnymi czujnikami dymu zaleca się ich tymczasowe wyłączenie na czas pokazu (a dokładniej krótko przed i po pokazie na czas wyciągnięcia dymu przez instalację wentylacyjną). Czujniki wrażliwe na temperaturę lub skład chemiczny powietrza co do zasady nie powinny się wzbudzać przy użyciu dymu scenicznego, jednakże już czujniki optyczne badające gęstość powietrza mogą zostać uruchomione, stąd zaleca się ich tymczasowe wyłączenie.

Pobór mocy przez poszczególne projektory laserowe to rząd 0,5 kW/projektor, wytwornice dymu 0,6kW/urządzenie. Sumaryczny pobór zależny będzie zatem od ilości urządzeń, które zostaną użyte do pokazu. Może być to w sumie 3-5kW. Przy mniejszych pokazach wystarczy zwykłe zasilanie 230V z gniazda ściennego, przy większych pokazach i dodatkowo dużym systemie nagłośnienia gniazdo 16A lub 32A.

Czy musi być kompletnie ciemno?

Do realizacji pokazów graficznych, tam gdzie na wskazanym tle (ściana/sufit, itd.) wyświetlane są animacje, grafiki, logotypy, teksty nie musi być zupełnie ciemno aby efekt był widoczny. Naturalnie im ciemniej tym wrażenie i efekt jest lepszy.

W przypadku realizacji pokazów przestrzennych, dla uzyskania pożądanego efektu ważnym jest, aby w otaczającej przestrzeni była możliwość wygaszenia świateł oraz organizacji samego pokazu w godzinach, gdy na zewnątrz panuje już ciemność.

Co z nagłośnieniem do pokazu?

Jeśli impreza/uroczystość podczas której ma być realizowany pokaz wyposażona będzie w nagłośnienie odpowiednie dla ilości zaproszonych gości (np. nagłośnienie plenerowe podczas imprezy typu Dnia Miasta lub nagłośnienie w sali bankietowej gdzie dodatkowo grać będzie DJ lub zespół) – wówczas podpinamy się z naszym sygnałem dźwiękowym do istniejącego systemu.

W przypadku, gdy na miejscu nie będzie odpowiedniego nagłośnienia prosimy o podanie (poza innymi szczegółami) ilości gości oraz miejsca pokazu w celu dobrania i dostarczenia odpowiedniego nagłośnienia z naszej strony.

Czy wykonujecie pokazy laserowe na zamówienie?

Tak, jeśli ma być to np. pokaz przestrzenny realizujemy i projektujemy pokazy do podkładu muzycznego wskazanego przez Zamawiającego. Każdorazowo w takim przypadku przed samą realizacją przesyłamy do akceptacji wersję demonstracyjną dającą szansę na wprowadzenie zmian tak, aby efekt końcowy w 100% odpowiadał oczekiwaniom naszego Klienta.

W zależności od sytuacji, ale najczęściej w przypadku pokazów graficzny i specjalnych zastosowań laserów do celów np. scenografii eventu, dokonujemy wizji lokalnej miejsca pokazu i wykonujemy dokumentację fotograficzną niezbędną do wykonania wizualizacji tak by demo pokazu można było zobaczyć w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

 

Odległość pokazu od siedziby LaserSync?

Realizujemy pokazy na terenie całego kraju, posiadamy własne środki transportu. Miejsce pokazu oddalone o 500 km od naszej siedziby nie stanowi dla nas problemu. Zryczałtowana cena zaproponowana w ofercie uwzględnia każdorazowo wszystkie koszty realizacji danego pokazu (montaż, demontaż sprzętu, obsługę, zakwaterowanie o ile będzie konieczne, itd.) łącznie z kosztami transportu liczonymi wg. minimalnych stawek. Jedyny dodatkowy koszt po stronie Zamawiającego to uregulowanie opłat ZAiKS, oraz prąd niezbędny do realizacji pokazu.